1. หน้าหลัก   >   ข้อมูลข่าวสาร เอกสารเผยแพร่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1   >  เอกสารประกอบการประชุมกลุ่ม Cluster จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด วันที่ 20 ส.ค. 64  

ย้อนกลับ

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่ม Cluster จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด วันที่ 20 ส.ค. 64


ผู้เข้าชม : 393

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่ม Cluster จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด วันที่ 20 ส.ค. 64

วันที่ประกาศ : 20/08/2564 | 07:12 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 27/01/2566 | 07:41 น.

เอกสารแนบ
  • 00 หลักเกณฑ์การทำแผนจังหวัด-กลุ่มจังหวัด ปี66-70.pdf - Download
  • ไฟล์นำเสนอประชุม cluster วันที่20ส.ค.64.pdf - Download
  • แบบฟอร์มเสนอแบบย่อโครงการกลุ่ม ที่ตั้งต้นให้แล้ว.docx - Download
  • ร่างแผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง1 (พ.ศ.2566-2570).pdf - Download
  • 02 แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี (word).docx - Download
  • 03 แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายฯ.xls - Download
  • ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ.pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน