1. หน้าหลัก   >   หนังสือเวียน   >  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2563  

ย้อนกลับ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2563


ผู้เข้าชม : 156

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่

1/2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ประกาศ : 03/04/2563 | 07:15 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 19/10/2564 | 23:58 น.

เอกสารแนบ
  • รายงานการประชุม ก.บ.ก.1-63.pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน