1. หน้าหลัก   >   หนังสือเวียน   >  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 3/2562  

ย้อนกลับ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 3/2562


ผู้เข้าชม : 138

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ประกาศ : 03/04/2563 | 07:09 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20/10/2564 | 00:53 น.

เอกสารแนบ
  • 3. รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3 - 2562.pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน