1. หน้าหลัก   >   หนังสือเวียน   >  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2562  

ย้อนกลับ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2562


ผู้เข้าชม : 124

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ประกาศ : 03/04/2563 | 06:56 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 19/10/2564 | 23:33 น.

เอกสารแนบ
  • 2. รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2 - 2562.pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน