1. หน้าหลัก   >   หนังสือเวียน   >  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2562  

ย้อนกลับ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2562


ผู้เข้าชม : 142

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ประกาศ : 03/04/2563 | 06:51 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20/10/2564 | 00:39 น.

เอกสารแนบ
  • 1. รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1 - 2562.pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน