1. หน้าหลัก   >   หนังสือเวียน   >  รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจากการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

ย้อนกลับ

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจากการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


ผู้เข้าชม : 242

saharat

วันที่ประกาศ : 27/10/2562 | 06:31 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20/10/2564 | 00:24 น.

เอกสารแนบ
  • ตาก.pdf - Download
  • พิษณุโลก.pdf - Download
  • สุโขทัย.pdf - Download
  • อุตรดิตถ์.pdf - Download
  • เพชรบูรณ์.pdf - Download
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย(รายงาน) (1).pdf - Download
  • ว 6072 (สิ่งที่ส่งมาด้วย).pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน