1. หน้าหลัก   >   หนังสือเวียน   >  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2564  

ย้อนกลับ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2564


ผู้เข้าชม : 54

วันที่ประกาศ : 09/02/2564 | 09:50 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 19/10/2564 | 23:58 น.

เอกสารแนบ
  • ว52ตาก.pdf - Download
  • ว52สุโขทัย.pdf - Download
  • ว52อุตรดิตถ์.pdf - Download
  • ว52เพชรบูรณ์.pdf - Download
  • รายงานการประชุม กบก 1-64 แก้ไขแล้ว 21264.pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน