1. หน้าหลัก   >   หนังสือเวียน   >  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 4/2563  

ย้อนกลับ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 4/2563


ผู้เข้าชม : 103

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ประกาศ : 24/09/2563 | 09:04 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 19/10/2564 | 23:49 น.

เอกสารแนบ
  • ผลการประชุม ก.บ.ก. 4-63.pdf - Download
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย(รายงาน) (1).pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน