1. หน้าหลัก   >   หนังสือเวียน   >  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 3/2563  

ย้อนกลับ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 3/2563


ผู้เข้าชม : 139

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ประกาศ : 01/07/2563 | 02:24 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 19/10/2564 | 23:43 น.

เอกสารแนบ
  • รายงานการประชุม ก.บ.ก. 3-63.pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน