1. หน้าหลัก   >   หนังสือเวียน   >  รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2563  

ย้อนกลับ

รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2563


ผู้เข้าชม : 181

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มอบหมาย นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่รชการจังหวัดพิษณุโลก (ด้านเศรษฐกิจ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอรัญญิกา โรงแรม ดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

วันที่ประกาศ : 07/05/2563 | 05:02 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 19/10/2564 | 23:40 น.

เอกสารแนบ
  • รายงานการประชุม กรอ. 1-63.pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน