1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  ประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2563  

ย้อนกลับ

ประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2563


ผู้เข้าชม : 300

กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

(กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้มอบหมายให้

นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

ผู้แทนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

 

 

วันที่ประกาศ : 24/12/2563 | 07:14 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20/10/2564 | 01:02 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน